Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Zagadnienia specjalne
 - Czasopiśmiennictwo
  - Czasopisma współczesne
   - Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
Rodzaj zapisu:  odwołanie
Tytuł:  Pamiętnik Literacki (Londyn)
Źródło:  x, - szczegóły
Numer zapisu:  40181 (AW)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

artykuł: Amber Ludwika: Międzykontynentalna rozmowa o literaturze polskiej. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2002 t. 27 s. 111-112 (omówienie zawartości t. 26 z 2001...) szczegóły 
artykuł: Amber Ludwika: Pamiętnik Literacki w Australii. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2000 t. 25 s. 13 (wypowiedź z okazji jubileuszu 25-lecia pisma...) szczegóły 
artykuł: Autorzy, których prace ukazały się w "Pamiętniku Literackim" lub z którymi przeprowadzono wywiady. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 87-89 (wykaz...) szczegóły 
artykuł: Danel Robert: O tomie czeskim "Pamiętnika Literackiego". Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 120-122 (omów. zawartości t. 21 z 1996; przedruk z: Głos Ziemi Cieszyńskiej<...) szczegóły 
artykuł: Danilewicz-Zielińska Maria: Myśli o Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Kultura [Paryż] 1990 nr 4 s. 124-129 (omów. t. 14 z 1989...) szczegóły 
artykuł: Garliński Józef: Będziemy istnieć. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2002 t. 27 s. 7 (list redaktora pisma dot. jego powrotu po chorobie na zajmowane stanow...) szczegóły 
artykuł: Garliński Józef: Czy pożegnanie?. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1999 t. 24 s. 110 (oświadczenie redaktora naczelnego pisma dot. jego rezygnacji z pełnion...) szczegóły 
artykuł: Garliński Józef: [Dwadziescia pięć] 25 lat. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2000 t. 25 s. 15-17 (artykuł z okazji jubileuszu 25-lecia pisma...) szczegóły 
artykuł: Garliński Józef: Istnieć. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2001 t. 26 s. 7 (nt. podjęcia przez Walne Zebranie postulatu o dalszym istnieniu pisma ...) szczegóły 
artykuł: Garliński Józef: Pożegnanie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2003 t. 28 s. 7 (list redaktora pisma związany z odejściem z dotychczasowego stanowiska...) szczegóły 
artykuł: Ivosse Kazimierz: "Pamiętnik Literacki" - tom XXVII. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 87 s. 5 (omówienie zawartości...) szczegóły 
artykuł: Ivosse Kazimierz: "Pamiętnik Literacki" tom XXVI. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 20 s. 4 (rec....) szczegóły 
artykuł: Jarmusiewicz Anna: Wierni słowu. 25 lat "Pamiętnika Literackiego" w Londynie. Plus Minus 2001 nr 8 s. D6  szczegóły 
sprostowanie: Garliński Józef: Wierni słowu. Plus Minus 2001 nr 15 s. D10  szczegóły 
artykuł: Kamieniecka Danuta: Cenne wydawnictwo. Tydzień 1998 nr 14 s. 10 (nt. charakteru czasopisma...) szczegóły 
artykuł: Kawka Jerzy: Dwugłos o "Pamiętniku Literackim". Tydzień 1993 nr 18 s. 12 (omó. tomu 17 z 1992 r....) szczegóły 
artykuł: [Kądziela Paweł] P.K.: Więź 1989 nr 4 s. 133-134 (rec. t. 12/13...) szczegóły 
artykuł: Krzyżanowski Jerzy R.: Dwadzieścia pięć lat Pamiętnika Literackiego. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2000 t. 25 s. 8-12  szczegóły 
artykuł: Krzyżanowski Jerzy R.: "Pamiętnik Literacki" - próba bilansu. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 47-52 (z okazji 20-lecia pisma...) szczegóły 
artykuł: Krzyżanowski Jerzy R.: Pamiętnik Literacki [Londyn] 2001 t. 26 s. 7 (wstęp do t. 26 dot. podjęcia się funkcji redaktora tomu...) szczegóły 
artykuł: Lewański Ryszard Kazimierz: Numery włoskie - posłowie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 98-100 (nt. redagowania kilku tomów "Pamiętnika Literackiego", pośw. w znaczne...) szczegóły 
artykuł: Lewański Ryszard K.: "Pamiętnik Literacki" - a Włochy. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 53-57 (nt. swojej współpracy z pismem oraz jego znaczenia dla pisarzy i human...) szczegóły 
artykuł: Londzin Wiktor: List do Komitetu Redakcyjnego. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 157 (rec. t. 13 z 1988...) szczegóły 
artykuł: Ludzińska Krystyna: Studia Polonijne 1992 t. 10 (1986) s. 392-398 (oów t. 9 z 1985 i t. 10 z 1986...) szczegóły 
artykuł: Mamoń Bronisław: Zeszyt szwedzki "Pamiętnika Literackiego". Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 124-125 (omów. zawartości t. 17 "Pamiętnika Literackiego" pośw. kontaktom liter...) szczegóły 
artykuł: Mamoń Bronisław: Zeszyt szwedzki "Pamiętnika Literackiego". Tygodnik Powszechny 1993 nr 2 s. 8 (omów. z. 17...) szczegóły 
artykuł: (M.K.): W Londynie o nas. Głos Ludu 1996 nr 147 s. 5 (not. o XXI tomie poświęconym literaturze czeskiej...) szczegóły 
artykuł: Muszkowski Krzysztof: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 24 s. 6 (rec. tomu XIV...) szczegóły 
artykuł: Pamiętnik i cenzura. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 158 (protokół dot. zawartości Pamiętnika Literackiego 1981 t. 4 spor...) szczegóły 
artykuł: Pamiętnik i cenzura. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 159 (protokół dot. zawartości Pamiętnika Literackiego 1985 t. 9 spor...) szczegóły 
artykuł: P.K.: O Pamiętniku Literackim w kraju. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 157 (rec. t. 12 z 1987; przedr. z: Więź 1989 nr 4...) szczegóły 
artykuł: PK: Więź 1991 nr 5 s. 152-153 (omów. zawartości tomu XV wyd. 1990...) szczegóły 
artykuł: Pospieszalski Antoni: Dwugłos o "Pamiętniku Literackim". Tydzień 1993 nr 18 s. 12 (omów. tomu 17 z 1992 r....) szczegóły 
artykuł: Pytasz Marek: List do redakcji. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 122-123 (nt. profilu pisma...) szczegóły 
artykuł: Rosner Edmund: Dwadzieścia roczników "Pamiętnika Literackiego". Forum Polonijne 1996 nr 1 s. 18 (omówienie charakteru czasopisma...) szczegóły 
artykuł: Świerkowska-Niecikowska Małgorzata: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 195-198 (omów. t. 15-17 za lata 1990-1992...) szczegóły 
artykuł: Świerkowska-Niecikowska Małgorzata: Ruch Literacki 1994 z. 3/4 s. 389-390 (omów. roczników 1990-1992...) szczegóły 
artykuł: Tydzień 1999 nr 49 s. 16 (omówienie zawartości t. 24 z 1999...) szczegóły 
artykuł: Wasiak-Taylor Regina: 20 lat "Pamiętnika Literackiego". Tydzień 1995 nr 42 s. 11  szczegóły 
artykuł: Waśkiewicz Andrzej Krzysztof: Londyński "Pamiętnik Literacki". Topos 1994 nr 8/9 s. 18  szczegóły 
artykuł: Wujek Hilary: Orzeł Biały 1991 nr 1463 s. 50 (omów. zawartości t. XV z 1990 r....) szczegóły 
artykuł: Wujek Hilary: Orzeł Biały 1989 nr 1438 s. 54-55 (omów. t. 12 i 13...) szczegóły 
artykuł: Wujek Hilary: Orzeł Biały 1993 nr 1487 s. 41 (omów. t. 17 z 1992...) szczegóły 
artykuł: Wujek Hilary: Orzeł Biały 1990 nr 1452 s. 58-59 (omów. zawartości tomu XIV...) szczegóły 
artykuł: Wyniki apelu na fundusz prasowy "Pamiętnika Literackiego" ogłoszony przez Zarząd Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2002 t. 27 s. 117  szczegóły 
recenzja: Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 275-276 (rec. tomu 15...) szczegóły