Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatury obce
 - Literatura hebrajska
  - Hasła szczegółowe (hebrajska)
   - Utwory anonimowe (hebrajska)
Rodzaj zapisu:  książka o utworze
Autor: VanderKam James C. - szczegóły
Tytuł:  Manuskrypty znad Morza Martwego
Tytuł oryginału:  [The Dead Sea Scrolls Today]
Osoby współtworzące:  Przekł. Regina Gromacka
Wydawnictwo: Warszawa: Wydawnictwo "Cyklady"
Rok wydania:  1996
Opis fizyczny książki:  205 s.
Adnotacje:  [Zawiera rozdziały:] I. Odkrycia: A. Wprowadzenie. B. Odkrycia w Qumran: 1. Grota pierwsza. 2. Inne groty. 3. Ruiny Qumran. 4. Metody datowania znalezisk. 5. Teorie alternatywne. II. Przegląd manuskryptów: A. Teksty biblijne: 1. Zwoje biblijne. 2. Targumy. 3. Tefillin i mezuzot. B. Teksty apokryficzne i pseudoepigraficzne: 1. Apokryfy: a) Tobiasz, b) Syrach (Eklezjastyk lub Madrość Jezusa syna Syracha), c) List Jeremiasza (czyli Księga Barucha 6), Psalm 151. 2. Pseudo epigrafy: a) Henoch, czyli Pierwsza Ksiega Henocha, b) Księga Jubileuszów, c) Testamenty dwunastu patriarchów, d) Nowe pseudoepigrafy. C. Inne teksty: 1. Komentarze do materiału biblijnego: a) Komentarze ciagłe: 1) Komentarz do Habakuka (1QpHab), 2) Komentarz do Nahuma (4Q169), 3) Komentarz do Psalmu 37 (4Q171, 173), b) Komentarze tematyczne: 1) Florilegium (4Q174), 2) Testimonia (4Q175), 3) Tekst Melchizedeka (11QMelsch), 4) Komentarz do Księgi Rodzaju. 2. Parafrazy. 3. Teksty prawne: a) Dokument Damasceński (CD), b) Podręcznik Dyscypliny (Reguła Zrzeszenia - 1QS), c) Zwój Świątyni (11QTemple), d) Kilka nakazów Tory (4QMMT). 4. Pisma kultowe: a) Cykl kultu: 1) Wzmianki dotyczące liturgii, 2) Teksty kalendarzowe, b) Utwory poetyckie: 1) Hymny dziękczynne, 2) Inne poematy. 5. Dzieła eschatologiczne: a) Reguła Wojny, b) Teksty o Nowej Jerozolimie. 6. Teksty mądrościowe: a) 4Q184, b) 4Q185, c) Inne. 7. Zwój Miedziany (3Q15). 8. Teksty dokumentacyjne. III. Identyfikacja gminy qumrańskiej: A. Argumenty przemawiające za hipotezą esseńską: 1. Świadectwo Pliniusza Starszego. 2. Teksty qumrańskie a wierzenia i praktyki esseńczyków. B. Problemy z hipotezą esseńską: 1. Procedury przyjęcia do społeczności. 2. Małżeństwo. 3. Nazwa "esseńczycy". C. Inne teorie: 1. Saduceusze. 2. Pochodzenie jerozolimskie. IV. Esseńczycy z Qumran: A. Zarys historii gminy qumrańskiej. B. Zarys qumrańskiej myśli i praktyk. V. Zwoje a Stary Testament: A. Tekst Biblii Hebrajskiej: 1. Okres starotestamentowy. 2. Przedqumrańskie świadectwa tekstowe: a) Tekst masorecki, b) Septuaginta, c) Pięcioksiąg samarytański. 3. Wkład Qumran: a) Wielki Zwój Izajasza, b) Zbieżności zwojów qumrańskich z Septuagintą w opozycji do tekstu masoreckiego: 1. Drobne przykłady. 2. Większe odstępstwa: a) Jeremiasz, b) Samuel, c) Niezwykły przypadek, d) Teorie rozwoju tekstów: 1) Teoria tekstów lokalnych, 2) Teoria wielości i zróżnicowania tekstów. B. Nowe informacje na temat historii niektórych tekstów: 1. Księga Psalmów. 2. Księga Daniela. C. Kanon Pisma: 1. Świadectwa spoza Qumran: a) Prolog do Syracha (Mądrości Jezusa syna Syracha), b) Druga Księga Machabejska 2, 13-15, c) Filon, "O życiu kontempacyjnym", d) Ewangelia wg św. Łukasza 24, 44, e) Ewangelia wg św. Mateusza 23, 35, f) Czwarta Księga Ezdrasza 14, 23-48, g) Józef Flawiusz, "Przeciw Apionowi" 1.37-43. 2. Świadectwa z Qumran: a) Kryteria, b) Księgi autorytatywne: 1. Księgi cytowane jako autorytatywne, 2. Inne księgi autorytatywne: a) Księga Jubileuszów, b) Pierwsza Księga Henocha, c) Zwój Świątyni. VI. Zwoje a Nowy Testament: A. Wprowadzenie. B. Podobieństwo między zwojami a Nowym Testamentem: 1. język i tekst: a) Język: 1. Wyrażenie "wielu", 2. Nadzorca. 3. Inne przykłady, b) Tekst: 1) papirusy Nowego Testamentu w grocie 7/ 2) Qumrańskie wyrazy i wyrażenia w Nowym Testamencie, 3) Kazanie na Górze. 2. Postaci: a) Jan Chrzciciel, b) Inne postaci. 3. Praktyki: a) Wspólne mienie, b) Posiłek, c) Kalendarz. 4. Eschatologia: a) Mesjanizm, b)Interpretacja biblijna, c) Nauki. VII. Kontrowersje wokół zwojów znad Morza Martwego: A. Redagowanie i publikowanie zwojów. B. Wydarzenia po roku 1989.
Numer zapisu:  356101 (ZS)

Dotyczy zapisu: 

utwór: Pisma qumrańskie [The Dead Sea Scrolls] [1991] - szczegóły

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Zagadka Qumran. Tygodnik Powszechny 1997 nr 5 s. 13  szczegóły 
recenzja: Muchowski Piotr: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 3 s. 240  szczegóły 
recenzja: Zdun Paweł: Raport z Qumran. Midrasz 1997 nr 6 s. 48-50  szczegóły