Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatury obce
 - Literatura powszechna
  - Historia literatury (powszechna)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Dział bibliografii:  Ogólne (historia literatury)
Tytuł:  Biblia a kultura Europy. 2000 lat chrześcijaństwa (Konferencja, maj 1992) = La Bible a la culture de l'Europe. [T. 1]
Osoby współtworzące:  Red. Maria Kamińska, Eliza Małek
Tomy:  1
Wydawnictwo: Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:  1992
Opis fizyczny książki:  XV, 263 s., 24 s. tabl., [8] k. tabl. kolor.
Adnotacje:  [Teksty w jęz. polskim i francuskim:] Maria Kamińska: [Wstęp]. - Michał Seweryński: [Przemówienie]. - Władysław Ziółek: [Przemówienie]. * [Referaty:] Jerzy Wyrozumski: Polska i Europa Środkowa u początków ich chrystianizacji. - Jacek Salij: Znaczenie biblijne nauki o stworzeniu świata dla kultury europejskiej. - Jadwiga Puzynina: Biblijna etyka mowy a współczesna filozofia języka. - Anna Komornicka: Biblia a sztuka przekładu i interpretacji. Modlitwa Pańska (Mt 6, 9-13). - Teresa Cieślikowska: Kanon i recenzja. - Maria Gołaszewska: Przesłanie Apokalipsy św. Jana (Szkic z pogranicza antropologii filozoficznej i estetyki). - Andrzej Bańkowski: Nowotestamnetowe "ekklesia" i jego losy w językach Europy. - Leszek Moszyński: Macedonia - Morawy - Chorwacja: trzy najstarsze wersje cyrylometodyjskiego przekładu Ewangelii. - Ewa Siatkowska: Samodzielność przekładu Nowego Testamentu przez Jakuba Wujka, Jana Blahoslava i Michała Frencla (Na przykładzie konstrukcji imiesłowowych). - Franciszek Sowa: Osobowe nazwy własne w polskich przekładach Biblii. - Maria Malec: Miejsce imion biblijnych w antroponimii polskiej. - Maria Karpluk: Staropolskie tłumaczenia Biblii jako źródło dla przyszłego Słownika naszej terminologii biblijnej. - Jadwiga Zieniukowa, Michał Palkowski: Rozważania o tzw. dynamicznym przekładzie Biblii. - Jerzy Starnawski: "Postylla" Wujka wobec "Postylii" Reja. - Danuta Bieńkowska: Jakub Wujek - nowator czy tradycjonalista? - Edward Breza: Odmiana nazw własnych w Nowym Testamencie Biblii Wujka i Biblii Tysiąclecia. - Bożena Matuszczyk: Dialektyzmy Biblii Leopolity (1561) na tle polszczyzny literackiej 2 poł. XVI w. - Stanisław Bąba: Z życia wybranych zwrotów biblijnych we współczesnej polszczyźnie. - Wojciech Chebda: Ostatnia wieczerza "a la russe". - Urszula Dzika: Bóg - Pasterz i Gospodarz w tłumaczeniach Psalmu 23 na język polski i rosyjski. - Marek Cybulski: Elementy chrześcijańskie w staropolskim obyczaju językowym. - Vasilijj Kalugin: Lingvicheskie deklaracii protopopa Avvakuma v aspekte biblejskoj teorii jazykov. - Elena Smiljanskaja: Osmyslenie Biblii v russkom religioznom bol'nodumstve pervoj poloviny XVIII veka. - Arleta Łuczak: Problem rozwiązywania hebraizmów i arameizmów w Nowym Testamencie S. Murzynowskiego - na wybranych przykładach. - Tadeusz Lewaszkiewicz: Rola przekładów Biblii w formowaniu języków literackich europejskiego kręgu kulturowego.
Numer zapisu:  196876 (ZS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Deptuła Czesław: Biblia a historyzm kultury europejskiej. Kilka uwag w związku z książką: Biblia a kultura Europy. Łódź 1992. T. 1-2. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 106-108  szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 189 (nota...) szczegóły 
recenzja: Duda Henryk: Zagadnienia językoznawcze w książce "Biblia a kultura Europy". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 108-116  szczegóły 
recenzja: Kozaryn Dorota: Slavia Occidentalis 1995 t. 51 (1994) s. 139-142  szczegóły 
recenzja: Rubinkiewicz Ryszard: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 103-105  szczegóły 
recenzja: Deptuła Czesław: Biblia a historyzm kultury europejskiej. Kilka uwag w związku z książką: Biblia a kultura Europy. Łódź 1992. T. 1-2. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 106-108  szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 189 (nota...) szczegóły 
recenzja: Duda Henryk: Zagadnienia językoznawcze w książce "Biblia a kultura Europy". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 108-116  szczegóły 
recenzja: Kozaryn Dorota: Slavia Occidentalis 1995 t. 51 (1994) s. 139-142  szczegóły 
recenzja: Rubinkiewicz Ryszard: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 103-105  szczegóły