Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Teoria literatury. Ogólne
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze
Osoby współtworzące:  Studia pod redakcją Stefana Sawickiego, Andrzeja Tyszczyka
Wydawnictwo: Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Rok wydania:  1992
Opis fizyczny książki:  549 s.
Seria wydawnicza:  (Literatura w Kręgu Wartości)
Adnotacje:  Wstęp. - Włodzimierz Galewicz: W kręgu aksjologicznych zagadnień estetyki. - Maria Gołaszewska: Aksjologia estetyki. - Mieczysław Porębski: Problematyka aksjologiczna w badaniach nad sztuką. - Jadwiga Puzynina: Problematyka aksjologiczna w językoznawstwie. - Zenon Leszczyński: Wyraz postawy wartościującej w języku naturalnym. - Stefan Sawicki: Problematyka aksjologiczna w badaniach literackich. - Andrzej Stoff: Wartości sytuacyjne dzieła literackiego. - Andrzej Tyszczyk: O pojęciu wartości negatywnej w literaturze. - Erazm Kuźma: Dialektyka jedności i wielości w dziele literackim a jego ocena. - Elżbieta Wolicka: Komunikacja literacka jako źródło samowiedzy. - Ryszard Handke: Komunikacja aksjologiczna - nośniki wartości w dziele literackim [na przykł. "Lalki" Bolesława Prusa]. - Janusz Misiewicz: Groteski kształt pozorny. - Katarzyna Rosner: Hermeneutyczny model obcowania z tekstem literackim. - Ewa Rewers: Zagadnienie wartościowania w socjologii literatury. - Anna Grzegorczyk: Neostrukturalistyczne ujęcie wartościowania na przykładzie koncepcji A.J. Greimasa. - Michał Kaczmarkowski: Wartościowanie w retoryce starożytnej. - Michał Głowiński: Wartościowanie w młodopolskim dyskursie krytycznoliterackim [obszerniej o tekstach krytycznych Stanisława Brzozowskiego, Bolesława Leśmiana i Ignacego Matuszewskiego]. - Edward Balcerzan: Rozmaitość jako wartość w polskiej prozie po 1956 roku. - Marian Śliwiński: Przestrzeń morska Norwida. - Romualda Piętkowa: Miary paradoksu w poezji Jana Twardowskiego. - Marek Adamiec: Dlaczego chasydzi? Próba lektury wiersza Zbigniewa Herberta "Pan Cogito szuka rady". - Janusz Krzywicki: Literatura na styku kultur. Przekazywanie wartości (Rozważania wokół "Spojrzenia króla" Camary Laye). - Barbara Kryda: Dziedzictwo - do przyjęcia czy do odrzucenia? O uwarunkowaniach przejmowania wartości w szkolnej lekturze tekstów literackich. - Jadwiga Ruszała: "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza - w kręgu poetyki wzorów osobowych. - Stanisław Dąbrowski: Logos i etos teoretyka literatury: na przykładzie Konstantego Troczyńskiego.
Numer zapisu:  162674 (JK)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Jaworski Stanisław: Ruch Literacki 1993 z. 5 s. 678  szczegóły