Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatury obce
 - Literatura brytyjska i irlandzka
  - Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka)
   - Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
Rodzaj zapisu:  utwór
Hasło osobowe: Shakespeare William - szczegóły
Tytuł:  Hamlet [Hamlet, prince of Denmark]
Numer zapisu:  108105 (MS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

artykuł: Ananiew Zuzanna: Would the Real Gertrude Please Stand: The Significance of the Role of Gertrude in Three Film Adaptations of William Shakespeare's "Hamlet". Folio 2002 nr 11 s. 55-60 (nt. filmowych adaptacji "Hamleta" w reżyserii Laurence'a Oliviera, Fra...) szczegóły 
artykuł: Barker Francis: "Hamlet" and the need of memory. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1084 s. 97-108 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
artykuł: Barnes Julian: Hamlet na Dzikim Zachodzie. Tygodnik Powszechny 1994 nr 43 s. 16  szczegóły 
artykuł: Basiak Edyta: The Cinematic Design of Elsinore in Franco Zeffirelli's and Kenneth Branagh's "Hamlet". Folio 1999 nr 3/4 s. 19-24  szczegóły 
artykuł: Bolewski Jacek: Alternatywa Hamleta. Przegląd Powszechny 1990 nr 10 s. 112-124; nr 11 s. 271-292  szczegóły 
artykuł: Broda Regina: Scena na cmentarzu z aktu piątego "Hamleta" w przekładzie Witolda Chwalewika. Przekładaniec 1995 nr 1 s. 108-109 (analiza przekładu...) szczegóły 
artykuł: Cenny egzemplarz Hamleta w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2001 nr 7 s. 3 (nota o egzemplarzu "Hamleta" z 1604 w zbiorach biblioteki...) szczegóły 
artykuł: Cetera Anna: The two-ways mirror. Hamlet's advice to the players vs. the here-and-now of the theatrical reception. Approaches to Literature 2001 [nr 1] s. 39-51 (dot. wymowy wybranych scen w przekładzie Wojciecha Bogusławskiego i St...) szczegóły 
artykuł: Chesterton Gilbert Keith: Hamlet i psychoanalityk. Nasz Dziennik 2001 nr 93 s. 9 (fragment eseju...) szczegóły 
artykuł: Cieślak Magdalena: Presentation of Hamlet and Gertrude in Franco Zeffirell's "Hamlet". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica 2002 z. 5 s. 41-59 (tekst w jęz. angielskim...) szczegóły 
artykuł: Czeczot-Gawrak Zbigniew: Polski Poloniusz (Na marginesie pytań o "polskiego Szekspira"). Kultura i Życie 1992 nr 5 s. 10  szczegóły 
artykuł: Czeczot-Gawrak Zbigniew: Polski Poloniusz. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 226 s. 4 (o polskich rysach w postaci Poloniusza...) szczegóły 
artykuł: Czeczot-Gawrak Zbigniew: Przyczynki do sarmackiego portretu Poloniusza. Kultura i Życie 1991 nr 16 s. 2  szczegóły 
artykuł: Czeczot-Gawrak Zbigniew: Wokół Poloniusza. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 13 s. 19  szczegóły 
artykuł: Dąbrowski Andrzej Józef: Krzyż nad Elsynorem. Przekrój 2001 nr 28 s. 34 (nt. wystawienia sztuki przez Teatr Narodowy z Londynu w Nowym Jorku...) szczegóły 
artykuł: Duda Artur: Struś, herbata i piła tarczowa nad Elsynorem. Dialog [Warszawa] 1997 nr 8 s.134-141 (nt. sztuki i jej teatralnej realizacji w teatrze Meno Fortas w Wilnie,...) szczegóły 
artykuł: Fabiszak Jacek: Elizabethan stage vs. cinema in Kenneth Branagh's "Hamlet". Studia Anglica Posnaniensia 1999 t. 34 s. 333-340 (dot. filmu "Hamlet" w reż. Kennetha Branagha...) szczegóły 
artykuł: Fabiszak Jacek: "Hamlet"'s "mousetrap on screen. The versions of Olivier (1948), Zeffirelli (1990) i Branagh (1996). Approaches to Literature 2001 [nr 1] s. 25-37 (dot. adaptacji filmowych...) szczegóły 
artykuł: Galewicz Włodzimierz: Hamlet, czyli pułapki racjonalnego działania. Twórczość 1998 nr 9 s. 82-100  szczegóły 
artykuł: Gibińska Marta: Polskie Hamlety. Przekładaniec 1995 nr 1 s. 107 (spraw. z seminaryjnego cyklu spotkań pośw. studiom nad "Hamletem" po p...) szczegóły 
artykuł: Gibińska Marta: "The play's the thing" - the play scene in "Hamlet". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 80 (1054) s. 37-50 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
artykuł: Glebova Olga: The influence of neoclassical aesthetics on the theory and practice of transliteration: Sumarov and his "Ham;et". x 2001 ([w ks. zb.:] Ślady obecności. Księga pamiątkowa ofiarowana Urszuli Dąm...) szczegóły 
artykuł: Grzegorzewska Małgorzata: The mousetrap, or the purposes and pitfalls of Rennaisance representation. Approaches to Literature 2001 [nr 1] s. 7-24 (dot. kontekstu kulturowego problemu reprezentacji dramacie renesansowy...) szczegóły 
artykuł: Herbert Zbigniew: Hamlet na granicy milczenia. Zeszyty Literackie 2001 nr 76 s. 55-63  szczegóły 
artykuł: Heydel Magda: Rozmowa Hamleta z Klaudiuszem z trzeciej sceny czwartego aktu w przekładzie Stanisława Barańczaka. Przekładaniec 1995 nr 1 s. 110-113 (analiza przekładu...) szczegóły 
artykuł: Jeszcze raz o cennym egzemplarzu ?Hamleta". Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2001 nr 8 s. 4 (nota o egzemplarzu "Hamleta" z 1604 w zbiorach Biblioteki Uniwersyteck...) szczegóły 
artykuł: jug: "Hamlet" Roberta Wilsona. Dialog [Warszawa] 1996 nr 1 s. 163-164 (nt. adaptacji teatralnej utworu pod tytułem "Hamlet: monolog" w reżys...) szczegóły 
artykuł: jug: Pechowy Lepage. Dialog [Warszawa] 1997 nr 2 s. 173-174 (nt. realizacji teatralnej dramatu dokonanej przez Roberta Lepage w Not...) szczegóły 
artykuł: Kapera Marta: Sense and hierarchy in Paszkowski's translation of Hamlet's monologue in act 3, scene 4, v. 53-88. Przekładaniec 1995 nr 1 s. 114-118 (analiza przekładu...) szczegóły 
artykuł: Katafiasz Olga: Po nas nic nie będzie (O ekranizacjach "Hamleta" Lavrence'a Oliviera i Kennetha Branagha). Didaskalia 1999 nr 34 s. 18-21  szczegóły 
artykuł: Kołos Sylwia: Hamlet 2000. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2002 nr 5/6 s. 126-129 (nt. filmowej adaptacji utworu; reż. Michel Almereyda...) szczegóły 
artykuł: Kott Jan: Osiemnastu Hamletów. Plus Minus 1999 nr 39 s. 2 (o polskich przekładach utworu...) szczegóły 
artykuł: Kott Jan: Osiemnastu Hamletów. x 2000 ([w ks.:] Jan Kott: Lustro. O ludziach i teatrze. Warszawa 2000, s. 115...) szczegóły 
artykuł: Kott Jan: Szekspirowskie "nothing". Zeszyty Literackie 1993 nr 42 s. 117-118 (nt. różnego sposobu tłumaczenia słowa "nothing" w dramacie....) szczegóły 
artykuł: Kowzan Tadeusz: Hamlet's theme as a macrosign. x 1989 ([czasopiśmie:] Assaph. Studies in the theatre. Tel Aviv 1989; t...) szczegóły 
artykuł: Kowzan Tadeusz: La Pologne dans "Hamlet", "Hamlet" en Pologne. x 1994 ([w czasopiśmie:] Revue de la Societe d'Histore di Theatre IV (P...) szczegóły 
artykuł: Kowzan Tadeusz: La semiologie appliquee a l'etude de themes - exemple: "Hamlet". x 1991 ([W ks. zb.:] Litterature comparee = Litterature mondiale. Actes du XI-...) szczegóły 
artykuł: Kowzan Tadeusz: Polska w "Hamlecie", "Hamlet" w Polsce. Dialog [Warszawa] 1993 nr 10 s. 120-130  szczegóły 
artykuł: Krzysztoforska Marta: Platonic "anamnesis" - an echo of spirituality in the fallen world. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1999 nr 1777 s. 46-63  szczegóły 
artykuł: Kubicki Roman: Czy Hamlet może być postmodernistą?. x 1992 ([W ks. zb.:] Oblicza postmoderny. Teoria i praktyka uczestnictwa w kul...) szczegóły 
artykuł: Leithart Peter J.: Wąż nosi dziś koronę. Typologiczne czytanie "Hamleta". Reformacja w Polsce 2003 nr 3 s. 36-44  szczegóły 
artykuł: Łoś, jeleń, daniel i inny zwierz. Teatr 1992 nr 9 s. 12 (zestawienie 15 polskich przekładów czterowiersza: "Niech ryczy z bólu ...) szczegóły 
artykuł: Małocha Mirosława: Kalambury v tragedii Shekspira "Gamlet" i ikh perevod na pol'skijj i russkijj. Kieleckie Studia Rusycystyczne 1994 t. 6 s. 143-149 (dot. przekładów M. Łozińskiego, B. Pasternaka, Józefa Paszkowskiego i ...) szczegóły 
artykuł: Mikołejko Zbigniew: Byt i niebyt Hamleta. Dialog [Warszawa] 1996 nr 4 s. 177-179 (Hamlet jako temat we współczesnej dramaturgii; dot. sztuk: Ivo Bresan:...) szczegóły 
artykuł: Ostrowski Witold: Od "Hamleta" do Lajkonika. Esej o pewnym powiedzeniu. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2001 t. 55 s. 143-152  szczegóły 
artykuł: Pawłowski Roman: Mały Książę. Gazeta Wyborcza 1999 nr 211 s. 13 (nt. spektaklu w reż. Petera Zadeka na deskach berlińskiej Schaubuehne ...) szczegóły 
artykuł: Piekut Marek: Hamlet, czyli "biedny chłopiec z książką w ręku". Życie Warszawy 1994 nr 121 dod. s. 5 (analiza postaci głównego bohatera...) szczegóły 
artykuł: Pisarkowa Krystyna: Pułapka w "Miłości na Krymie". Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 374-378 (porównanie fragmentu "Hamleta" zamieszczonego w dramacie Sławomira Mro...) szczegóły 
nawiązanie: Pisarkowa Krystyna: O pułapce "Miłości", jabłku i śmierci. Literatura na Świecie 1994 nr 10 s. 342-347  szczegóły 
artykuł: Romaniec Aleksandra: Odczyty Włodzimierza Spasowicza o "Hamlecie". Orbis Linguarum 1998 t. 9 s. 21-34 (nt. dwóch odczytów publicznych W. Spasowicza w Warszawie w 1880 r. dr...) szczegóły 
artykuł: Romanowska Agnieszka: Shakespeare's implicit stage directions in Polish translations of "Hamlet". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Studia Anglica Resoviensia 2002 z. 1 s. 170-180 (dot. przekładów tłumaczy: Stanisław Barańczak, Maciej Słomczyński, Jar...) szczegóły 
artykuł: Rougemont Denis de: Mity i miłości [fragm.:] Dwaj duńscy książęta - Kierkegaard i Hamlet. Przegląd Powszechny 2002 nr 6 s. 341-356 (m.in. nt. podobieństw między pisarzem a postacią Hamleta...) szczegóły 
artykuł: Rowiński Krzysztof: O nas w świecie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 170 s. 3 (nt. pochodzenia imienia Polonius w sztuce oraz prototypu tej postaci...) szczegóły 
artykuł: Schultze Brigitte: "The time is out of joint": recepcja Hamleta Szekspira w polskiej dramaturgii. x 1999 ([W ks.:] Brigitte Schultze: Perspektywy polonistyczne i komparatystycz...) szczegóły 
artykuł: Showalter Elaine: Przedstawiając Ofelię: kobiety, szaleństwo i zadania krytyki feministycznej. Teksty Drugie 1997 nr 4 s. 147-167 (dot. recepcji postaci Ofelii w interpretacjach literaturoznawczych i p...) szczegóły 
artykuł: Skucińska Anna: Monolog Hamleta z drugiej sceny aktu pierwszego w przekładzie Romana Brandstaettera i Stanisława Barańczaka. Przekładaniec 1995 nr 1 s. 119-123 (analiza porównawcza...) szczegóły 
artykuł: Skwarnicki Marek: Tratwa Noego [z tego cyklu:] Być albo nie być. Wprost 2002 nr 12 s. 71 (dot. m.in. wyjątkowości twórczości słownej na tle innych środków przek...) szczegóły 
artykuł: Smużniak Karol: "Konieczność przeklęta". Mitograficzna interpretacja "Hamleta" Williama Szekspira. Litteraria [Wrocław] 1992 t. 22 s. 89-101  szczegóły 
artykuł: Smużniak Karol: "Konieczność przeklęta". Mitograficzna interpretacja "Hamleta" Williama Szekspira. x 1996 ([W ks. id.:] Teatr milczenia i dramat przemilczeń. Zielona Góra 1996, ...) szczegóły 
artykuł: Sułkowski Bogusław: Filmowe "Hamlety" i politykująca publiczność. Dialog [Warszawa] 1989 nr 6 s. 155-165 (nt. odbioru dwóch filmowych adaptacji utworu: w reż. Laurence'a Olivie...) szczegóły 
artykuł: Swatowska Monika: "Crow-flowers, nettles, daisies and long purples' in winter? Ophelia's drowning in the film version of "Hamlet" by Kenneth Branagh. Folio 2000 nr 7/8 s. 51-55  szczegóły 
artykuł: Taborski Roman: Z refleksji nad polskimi przekładami "Hamleta". Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 (1991) s. 135-143  szczegóły 
artykuł: Tambling Jeremy: "Hamlet": the wounded ear and the woundless air. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1084 s. 84-96 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
artykuł: The concept of "Amlodhi's Mill" (A study of Scandinavian sources of "Hamlet"). Anglica 1992 t. 4 s. 59-74  szczegóły 
artykuł: Turgieniew Iwan S.: Hamlet i Don Kichot. Przegląd Polityczny 2003 nr 60 s. 2-11 (dot. postaw w stosunku do ideału w "Hamlecie" i "Don Kichocie" Miguela...) szczegóły 
nawiązanie: Walicki Andrzej: Dwa portrety. Przegląd Polityczny 2003 nr 60 s. 12-14 (z not. o Andrzeju Walickim...) szczegóły 
artykuł: Tym Stanisław: Danka, idziesz! Danka, musisz! [z tego cyklu:] O czym jest "Hamlet"?. Plus Minus 2003 nr 46 s. A13 (m.in. o dramacie...) szczegóły 
artykuł: wars: ...Albo nie być. Dialog [Warszawa] 2001 nr 3 s. 182-183 (nt. dramatu i jego teatralnej inscenizacji pt. "The Tragedy of Hamlet"...) szczegóły 
artykuł: Wicher Andrzej: Hamlet as an "Ash-Boy". i.e. a Male Cinderella. Anglica 1998 t. 9 s. 43-57 (paralele pomiędzy "Hamletem" a ludową bajką magiczną "Kopciuszek"...) szczegóły 
artykuł: Wiśniewska Dorota J.: Supernatural Agents of the Unconscious Mind. The Gothic Mode in "Hamlet" and "Macbeth". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica 2002 z. 5 s. 183-191 (tekst w jęz. angielskim...) szczegóły 
artykuł: Włodarczyk Jarosław: Kosmos Szekspira. Plus Minus 2002 nr 29 s. A11-A12 (dot. śladów geo- i heliocentrycznych poglądów pisarza w dramacie...) szczegóły 
artykuł: Romaniec Aleksandra: Władysław Matlakowski i początki polskiej hamletologii. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 37 (2200) s. 79-104  szczegóły 
artykuł: Timoszewicz Jerzy: "Hamlet" Henryka Józewskiego. Pamiętnik Teatralny 1992 z. 1 s. 99-114 (nt. wydanej pod pseud. B.[rat] Hubert w 1924 w bibliofilskiej serii Bi...) szczegóły