Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Zagadnienia specjalne
 - Czasopiśmiennictwo
  - Czasopisma współczesne
   - Czasopisma współczesne (W kraju)
Rodzaj zapisu:  odwołanie
Tytuł:  Teatr
Źródło:  x, - szczegóły
Numer zapisu:  101401 (ZS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

artykuł: AST: Teatr. Życie Warszawy 1993 nr 216 s. 13 (omów. zawartości nru z VII/VIII 1993...) szczegóły 
artykuł: Cieślak Jacek: "Teatr" zawiesza działalność. Rzeczpospolita 2003 nr 19 s. A9 (nt. sytuacji czasopisma w związku z nieprzyznaniem dotacji przez Minis...) szczegóły 
sprostowanie: Dąbrowski Waldemar: Dotacje do czasopism utrzymane. Rzeczpospolita 2003 nr 20 s. A10  szczegóły 
artykuł: Do naszych czytelników. Teatr 1999 nr 7/9 s. 3 (dot. zagrożenia likwidacji pisma w związku z brakiem dotacji na jego w...) szczegóły 
artykuł: Dotacja i "Teatr". Życie 1999 nr 182 s. 9 (not. nt. dofinansowania dla czasopisma przyznanego przez Ministerstwo ...) szczegóły 
artykuł: Gradkowski Henryk: Dla edukacji teatralnej... Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 2 s. 134-137 (omówienie nru 2. 1996...) szczegóły 
artykuł: Greń Zygmunt: Raczej wspomnienie. Życie Literackie 1990 nr 3 s. 5  szczegóły 
artykuł: Jaskowska Jadwiga: Z "Teatrem" w roli głównej (Awantura o dotacje). Trybuna 1999 nr 185 s. 8  szczegóły 
polemika: Majcherek Janusz: Trybuna 1999 nr 188 s. 6 (list do redakcji; z notą: Od autorki...) szczegóły 
artykuł: Jaskuła Zdzisław: Dramat austriackiego gadania. Tygiel Kultury 2000 nr 10/12 s. 206-208 (omówienie zawartości numeru 12 z 2000...) szczegóły 
artykuł: J.B.-S.: Teatr. Rzeczpospolita 1997 nr 65 s. 28 (omówienie nru 1. z 1997...) szczegóły 
artykuł: J.B.-S.: Teatr. Rzeczpospolita 1998 nr 37 s. 26 (omówienie zawartości nru 1 z 1998...) szczegóły 
artykuł: J.B.-S.: Teatr. Rzeczpospolita 1996 nr 267 s. 29 (omówienie nru 10. z 1996...) szczegóły 
artykuł: J.B.-S.: Teatr. Rzeczpospolita 1997 nr 68 s. 27 (omówienie nru 2. z 1997...) szczegóły 
artykuł: J.B.-S.: Teatr. Rzeczpospolita 1996 nr 160 s. 23 (omówienie nru 6 z 1996...) szczegóły 
artykuł: J.B.-S.: Teatr. Rzeczpospolita 1996 nr 132 s. 20 (omówienie nru 5 z 1996...) szczegóły 
artykuł: J.B.S.: Teatr. Rzeczpospolita 1997 nr 71 s. 26 (omówienie nru 3. z 1997...) szczegóły 
artykuł: J.C.: "Teatr" spuścił kurtynę. Rzeczpospolita 2003 nr 248 s. A11 (nota nt. zawieszenia działalności miesięcznika...) szczegóły 
artykuł: J.C.: Widmo likwidacji. Rzeczpospolita 1999 nr 132 s. A8 (o trudnej sytuacji ekonomicznej miesięcznika...) szczegóły 
artykuł: (J.K.): "Teatr" w roku 2000. Trybuna 1990 nr 166 s. 3 (nota; omów. zawartości numerów 1-3 z 1990...) szczegóły 
artykuł: J.L.: Rzeczpospolita 1991 nr 91 s. 4 (omówienie zawartości numeru z III 1991...) szczegóły 
artykuł: J.L.: Teatr. Rzeczpospolita 1991 nr 119 s. 4 (omów. zawartości numeru 4. z 1991...) szczegóły 
artykuł: J.L.: Teatr. Rzeczpospolita 1991 nr 148 s. 4 (omów. zawartości numeru 5....) szczegóły 
artykuł: J.L.: Teatr. Rzeczpospolita 1992 nr 234 s. 4 (omów. zawartości numeru [9] z września 1992...) szczegóły 
artykuł: J.R.K.: Teatr. Rzeczpospolita 1996 nr 205 s. 22 (omów. nru 7/8 z 1996...) szczegóły 
artykuł: J.R.K.: W czasopismach. Teatr. Rzeczpospolita 1996 nr 298 s. 26 (omówienie nru 12 z 1996...) szczegóły 
artykuł: (JRZ): "Teatr" bez dotacji (Prestiżowe pismo nie dostało ani złotówki). Trybuna 1999 nr 179 s. 3 (nt. dalszych losów pisma w obliczu decyzji o braku dotacji Ministerstw...) szczegóły 
artykuł: Jubileusz 50-lecia "Teatru". Wręczenie nagród im. Al. Zelwerowicza, Teatr Mały w Warszawie, 16 XII 1996. Teatr 1997 nr 1 s. 34-35 (fotorep....) szczegóły 
artykuł: (kap): Teatr. Życie Warszawy 1991 nr 166 s. 7 (omów. nru 6 z 1991...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Scena 1999 nr 7 s. 7 (nota nt. bieżącej sytuacji ekonomicznej miesięcznika...) szczegóły 
artykuł: Lexova Irena: Teatr 1998 nr 6 s. 58 (list do red....) szczegóły 
artykuł: List otwarty do ministra kultury i sztuki Andrzeja Zakrzewskiego. Gazeta Wyborcza 1999 nr 178 s. 10 (protest dotyczący nieuzyskania przez czasopismo dotacji Ministerstwa ...) szczegóły 
polemika: Łopaciuk Katarzyna: Temat nie jest jeszcze zamknięty. Gazeta Wyborcza 1999 nr 181 s. 9 (wyjaśnienie rzecznika Ministerstwa Kultury i Sztuki; list do red....) szczegóły 
polemika: Majcherek Janusz: Spór o garnuszek. Gazeta Wyborcza 1999 nr 182 s. 10 (list do red....) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): "Teatr" o Białoszewskim. Tygodnik Powszechny 1993 nr 25 s. 10 (omów. nru 5 z 1993 poświęconego Mironowi Białoszewskiemu...) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): "Teatr" o Gombrowiczu. Tygodnik Powszechny 1993 nr 44 s. 10 (omów. nru z IX 1993 pośw. Witoldowi Gombrowiczowi...) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): "Teatr" o Kazimierzu Wiśniaku. Tygodnik Powszechny 1994 nr 13 s. 10 (omów. czas. Teatr 1994 nr 2...) szczegóły 
artykuł: (m): Teatr pod pręgierzem. Tygodnik Powszechny 2000 nr 16 s. 12 (omów. zawartości nr 1000. czasopisma...) szczegóły 
artykuł: Pawłowski Roman: Spadek po pół wieku. Gazeta Wyborcza 1996 nr 260 s. 12 (omów. zawartości nr 9 z 1996 r....) szczegóły 
artykuł: [Placko-Wozińska Kamilla] (kap): O operze. Życie Warszawy 1990 282 7 (omów. nru 10 z 1990...) szczegóły 
artykuł: [Placko-Wozińska Kamilla] (KAP): "Teatr" z Łomnickim. Życie Warszawy 1992 nr 178 s. 13 (omów. nru 6 z 1992...) szczegóły 
artykuł: [Placko-Wozińska Kamilla] (kap): Teatr. Życie Warszawy 1992 nr 128 s. 9 (omów. nru 4/5 z 1992...) szczegóły 
artykuł: [Placko-Wozińska Kamilla] (kap): Teatr. Życie Warszawy 1992 nr 58 s. 9 (omów. nru 2 z 1992...) szczegóły 
artykuł: [Placko-Wozińska Kamilla] (kap): Teatr. Życie Warszawy 1992 nr 12 s. 7 (omów. nru 12 z 1991...) szczegóły 
artykuł: [Placko-Wozińska Kamilla] (kap): Teatr. Życie Warszawy 1992 nr 91 s. 7 (omów. nru 3 z 1992...) szczegóły 
artykuł: Płonka Izabela: "Teatr", "Dialog". Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 3 s. 70-71 (omówienie nru 3 z 1996...) szczegóły 
artykuł: Płonka Izabela: "Teatr", "Dialog". Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 2 s. 70-72 (omówienie nru 1 z 1996...) szczegóły 
artykuł: Płonka Izabela: "Teatr", "Dialog". Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 1 s. 60-61 (omówienie nru 12 z 1995...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 6 VIII s. 3 (nt. problemów z dotowaniem czasopisma przez państwo...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 13 VIII s. 3 (nt. problemów finansowych czasopisma...) szczegóły 
artykuł: Raszewska Magdalena: Teatr. Potop 1991 nr 14 s. 12 (prezentacja czas....) szczegóły 
artykuł: Raszewski Zbigniew: [List na jubileusz 40-lecia miesięcznika Teatr]. Kwartalnik Artystyczny 1994 nr 2 s. 114-116 (z 28 X 1985 r.; z koment. Jerzego Sokołowskiego, s. 112-113...) szczegóły 
artykuł: Rembowska Aleksandra: In America - szukając dowodów. Teatr 2002 nr 4/6 s. 6-10 (art. wstępny do numeru pośw. teatrowi w Stanach Zjednoczonych...) szczegóły 
artykuł: ROM: Gazeta Wyborcza 1999 nr 182 s. 10 (o problemach finansowych pisma...) szczegóły 
artykuł: Sobolewska Justyna: Biesiady Grotowskiego. Gazeta Wyborcza 2000 nr 76 s. 10 (omów. nru 1/3. 2000...) szczegóły 
artykuł: [Stankiewicz-Podhorecka Temida] TEMI: Teatr. Życie Warszawy 1993 nr 175 s. 13 (omów. zawartości nru 6 z 1993...) szczegóły 
artykuł: Teatr 1990 8 43 (rec. nru 4, podp. Aktorzy Łodzi...) szczegóły 
artykuł: Teatr 1996 nr 6 s. 3 (nota o 50-leciu istnienia czasopisma...) szczegóły 
artykuł: Teatr 2000 nr 4/6 s. 88 (anons informujący o otwarciu strony internetowej miesięcznika Teat...) szczegóły 
artykuł: Teatr 2000 nr 7/8 s. 3 (anons informujący o otwarciu strony internetowej miesięcznika Teat...) szczegóły 
artykuł: Teatr. Rzeczpospolita 1993 nr 219 s. 4 (omów. zawartości nr 7 z 1993 r....) szczegóły 
artykuł: W obronie "Teatru". List otwarty do ministra kultury i sztuki Andrzeja Zakrzewskiego. Tygodnik Powszechny 1999 nr 33 s. 2 (protest w sprawie projektu likwidacji pisma...) szczegóły 
artykuł: Wanat Andrzej: Potop 1991 nr 14 s. 12 (wyw. z red. naczelnym; rozm. Magdalena Raszewska...) szczegóły 
artykuł: Wanat Andrzej: Teatr i "Teatr". Arkusz 1992 nr 4 s. 5 (wyw. z red. naczelnym; rozm. Kazimierz Dorczyk...) szczegóły 
artykuł: Zeller Izabela: Z prasy. Nowa Polszczyzna 2003 nr 4 s. 66-67 (omówienie numerów 3-4/5 z 2003; z not. nt. autorki...) szczegóły 
artykuł: Zeller Izabela: Z prasy. Nowa Polszczyzna 2003 nr 1 s. 63-64 (omówienie numeru 10/11 z 2002...) szczegóły 
artykuł: Zeller Izabela: Z prasy. Nowa Polszczyzna 2001 nr 1 s. 62 (omówienie zawartości numeru 10 i 11 (2000)...) szczegóły 
artykuł: Zeller Izabela: Z prasy. Nowa Polszczyzna 2001 nr 2 s. 57 (omówienie zawartości numeru 12 (2000)...) szczegóły 
artykuł: Zeller Izabela: Z prasy. Nowa Polszczyzna 2001 nr 3 s. 62 (omówienie zawartości numeru 1-2 (2001)...) szczegóły 
artykuł: Zeller Izabela: Z prasy. Nowa Polszczyzna 2001 nr 4 s. 59 (omówienie zawartości numeru 3-5 (2001)...) szczegóły 
artykuł: Zeller Izabela: Z prasy. Nowa Polszczyzna 2001 nr 5 s. 63-64 (omówienie zawartości numeru 6-7/8 (2001)...) szczegóły 
artykuł: Zeller Izabela: Z prasy. Nowa Polszczyzna 2000 nr 2 s. 60 (omówienie zawartości numeru 10-12 (1999)...) szczegóły 
artykuł: Zeller Izabela: Z prasy. Nowa Polszczyzna 2000 nr 4 s. 62 (omówienie zawartości numeru 4/6 (2000)...) szczegóły 
artykuł: Zeller Izabela: Z prasy. Nowa Polszczyzna 2000 nr 5 s. 55 (omówienie zawartości numeru 7/8 (2000)...) szczegóły 
artykuł: Zeller Izabela: Z prasy. Nowa Polszczyzna 2002 nr 1 s. 60-61 (omówienie zawartości numerów 9-10 (2001)...) szczegóły 
artykuł: Zeller Izabela: Z prasy. Nowa Polszczyzna 2002 nr 2 s. 62 (omówienie zawartości numerów 11-12 (2001)...) szczegóły 
artykuł: Zeller Izabela: Z prasy. Nowa Polszczyzna 2002 nr 3 s. 63 (omówienie numeru 1/2 (2002)...) szczegóły 
artykuł: Zeller Izabela: Z prasy. Nowa Polszczyzna 2002 nr 4 s. 65 (omówienie numerów 3-4/6 (2002)...) szczegóły 
artykuł: Zeller Izabela: Z prasy. Nowa Polszczyzna 2002 nr 5 s. 66 (omówienie numerów 7/8-9 (2002)...) szczegóły 
artykuł: Zeller Izabela: Z prasy. Nowa Polszczyzna 2003 nr 5 s. 55-56 (omówienie numeru 6 z 2003; z not. biograficzną autorki...) szczegóły 
artykuł: Zeller Izabela: Z prasy. Nowa Polszczyzna 2003 nr 3 s. 64-65 (omówienie numeru 1/2 z 2003; z not. nt. autorki na s. 63...) szczegóły 
artykuł: Zembrzuski Jacek: Teatr 2000 nr 11 s. 75 (list do red., z odp. Janusza Majcherka...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1997 nr 57 s. 198 (not. o 50-leciu pisma...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2000 nr 71 s. 177 (not. o ukazaniu się 1000. numeru...) szczegóły 
sprostowanie: Kaczor Kazimierz: "Teatr" nie tylko środowiskowy. Gazeta Wyborcza 1996 nr 265 s. 12 (list do red. podp. przez prezesa Związku Artystów Scen Polskich...) szczegóły